POSTOJ, KTERÝ MAŘÍ SNAHY O SPOKOJENÝ ŽIVOT

Čtete návody jak být spokojená a zkoušíte je ve svém životě aplikovat. Snažíte se udělat si více času na sebe, postavit sebe na první místo, mít se ráda a dávat pozornost věcem, za které jste vděčná. Říkáte si pozitivní afirmace, usmíváte se na sebe a formulujete své cíle. Vizualizujete si svá přání a prožíváte jejich naplnění. Snažíte se myslet pozitivně a věřit, že žijete v přátelském vesmíru.

Přesto občas nastane období, kdy se necítíte dobře, protože věci nejdou tak, jak byste chtěla.

A právě v tom je ten kámen úrazu.

Jakmile na něčem lpíme i v situaci, kdy se události dějí jinak, než očekáváme, jsme v rozporu s tím, co je, a to v nás vytváří napětí, vztek, pochybnosti, smutek a zklamání.

Tyto nepříjemné emoce cítíme vždy, když lpíme na myšlence, že by věci měly být jinak, než jsou. Když ve svých myšlenkách odporujeme skutečnosti, která je taková, jaká právě je.

Dokud nám neproběhne hlavou, že daná situace je špatně, že by se věci měly odehrávat jinak nebo že by se ten člověk měl zachovat jinak, neexistuje žádný problém. Jakmile ale uvěříme, že se to nemělo stát, začneme se rozčilovat a propadat zmatkům.

Kdo byste byla bez toho příběhu, který se vám honí hlavou v okamžiku, kdy se váš život odehrává jinak, než jste si představovala nebo jinak, než si myslíte, že by měl?

Když přestaneme ve své hlavě točit myšlenky, které odporují skutečnosti, tak uvolníme prostor novým nápadům a řešením, budeme reagovat přiměřeně a účinně a otevřeme dveře jiným možnostem.

 

S láskou, Lucie D.